Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 34
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43534261: Anna Prokešová - PROKI
34354743: Augustín Maliar
43591841: Branislav Horvát
36401374: BRIKY &, spol. s r.o.
36423700: BWA Universal, s.r.o.
44746385: Dalibor Ševčík
36419621: DREVONET, s.r.o.
17783861: Dupkala Adam-ADUREZ
17926831: František Harvánek, Elena Harvánková - právny nástupca
44502770: GRÁCIA móde, s.r.o.
14255707: Hamer Milan - SLOVENSKÁ PEKÁREŇ
43063888: Ivan Fašánok
30475929: Ján Kuchár LIPOREZ
40433242: Jozef Borák
43398162: Jozef Ďuraj
41787722: Jozef Jaroš - elektro
33340897: Jozef Králik
40131033: Jozef Líška
44447868: Jozef Moravec
43366082: Katarína Kuchárová